دقت محاسبات : 3± دقیقه

زمان باقیمانده تا اذان:
01:44:04
زمان شهر انتخابی
01:44:04
اذان باصدای:
مناجات باصدای:
نمایش تمام صفحه جدول
جهت قبله
-
نام شهر:

نام شهر-انگلیسی:


 
درجه
دقیقه
ثانیه
نیم کره
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
زمان محلی
وقت تابستانی
   
شهر:
کشور:
طول جغرافیایی:
عرض جغرافیایی:

پنج شنبه، بیست و ششم فروردین ماه 1400

تاریخچه تغییرات
نظرات و طرح های پیشنهادی خود را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
توجه در حال حاضر تاریخ قمری به صورت آزمایشی نمایش داده می شود و احتمال ایراد در آن وجود دارد