دقت محاسبات : 3± دقیقه

کشور:
استان:
شهر:
شهر:
تعداد شهر: 1

شهراذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شبطول جغرافیاییعرض جغرافیاییشهر-لاتینکشور
سئول05:54:5507:25:4612:20:1217:14:3917:35:0623:34:47
126°58´31˝ E
37°33´59˝ N
Seoulکره (جنوبی)
1

جهت مشاهده جزییات اوقات شرعی روی نام "شهر" کلیک نمایید