دقت محاسبات : 3± دقیقه

کشور:
استان:
شهر:
شهر:
تعداد شهر: 1

شهراذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شبطول جغرافیاییعرض جغرافیاییشهر-لاتینکشور
سئول03:18:3105:10:2912:33:0519:55:4220:17:3923:37:06
126°58´31˝ E
37°33´59˝ N
Seoulکره (جنوبی)
1

جهت مشاهده جزییات اوقات شرعی روی نام "شهر" کلیک نمایید