دقت محاسبات : 3± دقیقه

کشور:
استان:
شهر:
شهر:
تعداد شهر: 1

شهراذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شبطول جغرافیاییعرض جغرافیاییشهر-لاتینکشور
سئول04:58:0606:23:4612:23:1518:22:4418:41:1523:40:25
126°58´31˝ E
37°33´59˝ N
Seoulکره (جنوبی)
1

جهت مشاهده جزییات اوقات شرعی روی نام "شهر" کلیک نمایید