دقت محاسبات : 3± دقیقه

ا ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ی ، همه
جاجرم - ایران (Iran, Jajarm)
جاسک - ایران (Iran, Jask)
جاغرق - ایران (Iran, Jaghargh)
جاغوری - افغانستان (Afghanistan, Jaghuri)
جاکارتا - اندونزی (Indonesia, Jakarta)
جالق - ایران (Iran, Jalq)
جامو - هند (India, Jammu)
جامیشلو - ایران (Iran, Jamishlu)
جاورسیان - ایران (Iran, Javarsian)
جبالبارز - ایران (Iran, Jebalbarez)
جبله - ایران (Iran, Jebeleh)
ججو - کره (جنوبی) (Korea (South), Jeju)
جده - عربستان (Saudi Arabia, Jeddah)
جراپ - سوئد (Sweden, Genarp)
جرج تون - گویان (Guyana, Georgetown)
جرجافک - ایران (Iran, Jorjafk)
جره - ایران (Iran, Jareh)
جزایر قناری - اسپانیا (Spain, Canary Islands)
جزیره سیری - ایران (Iran, Sirri Island (Jazireh-ye))
جزیره مینو - ایران (Iran, Jazireh Minoo)
جزیره هرمز - ایران (Iran, Hormuz Island)
جسهایم - نروژ (Norway, Jessheim)
جعفرآباد - ایران (Iran, Jafarabad)
جعفرآباد - ایران (Iran, Jafar Abad)
جغتای - ایران (Iran, Joghatay)
جکدان - ایران (Iran, Jakadan)
جکیگور - ایران (Iran, Jakigor)
جلال آباد - افغانستان (Afghanistan, Jalalabad)
جلالپور - هند (India, Jalalpur)
جلفا - ایران (Iran, Jolfa)
جلیزجند - ایران (Iran, Jelizjand)
جلین - ایران (Iran, Jelin)
جم - ایران (Iran, Jam)
جمال احمد - ایران (Iran, Jamal Ahmad)
جمکران - ایران (Iran, jamkaran)
جناح - ایران (Iran, Jonah)
جنت شهر - ایران (Iran, Jannat shahr )
جنت مکان - ایران (Iran, Jannat Makan)
جندق - ایران (Iran, Jandaq)
جنگل - ایران (Iran, Jangal)
جنوا - ایتالیا (Italy, Genoa)
جوادیه - الهیه - ایران (Iran, Javadiye - Elahiye)
جوانرود - ایران (Iran, Javanrud)
جوپار - ایران (Iran, Joupar)
جور - ایران (Iran, Javar)
جورقان - ایران (Iran, Juraghan)
جوشقان قالی - ایران (Iran, Joshaqane qali)
جوشن - ایران (Iran, Jushan)
جوکار - ایران (Iran, Jowkar)
جولکی - ایران (Iran, Jüleki)
جونپور - هند (India, Jaunpur)
جونقان - ایران (Iran, Junqan)
جویبار - ایران (Iran, Juybar)
جویم - ایران (Iran, Juyom)
جهان آباد - ایران (Iran, Jahan Abad)
جهان آباد - ایران (Iran, Jahan Abad)
جهرم - ایران (Iran, Jahrom)
جهنگ - پاکستان (Pakistan, Jhang)
جیبوتی - جیبوتی (Djibouti, Djibouti)
جیپور - هند (India, Jaipur)
جیحون آباد - ایران (Iran, Jeyhunabad)
جیرفت - ایران (Iran, Jiroft)
جیرنده - ایران (Iran, Jirandeh)
جیلانگ - استرالیا (Australia, Geelong)
جینجو - کره (جنوبی) (Korea (South), Jinju)
جینهوا - چین (China People's Rep, Jinhua)
جیووه - ایتالیا (Italy, Giove)
جينان - چین (China People's Rep, Jinan)

نظرات و طرح های پیشنهادی خود را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved