دقت محاسبات : 3± دقیقه

ا ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ی ، همه
صالح آباد - ایران (Iran, Salehabad)
صالح آباد - ایران (Iran, Saleh Abad)
صالح آباد - ایران (Iran, Salehabad)
صالح آباد - ایران (Iran, Saleh Abad)
صالح آباد - ایران (Iran, Salehabad)
صایین قلعه - ایران (Iran, Sa'in Qal'eh)
صباشهر - ایران (Iran, Saba Shahr)
صح - ایران (Iran, Sah)
صحار - عمان (Oman, Sohar)
صحرارود - ایران (Iran, Sahrarud)
صحنه - ایران (Iran, Sahneh)
صدرآباد - ایران (Iran, Sadr Abad)
صدرا - ایران (Iran, Sadra)
صغاد - ایران (Iran, Soghad)
صفادشت - ایران (Iran, Safadasht)
صفاشهر - ایران (Iran, Safashahr)
صفائیه - ایران (Iran, Safa'iyeh)
صفی آباد - ایران (Iran, Safiabad)
صلوات آباد - ایران (Iran, Salavatabad)
صنعا - یمن (Yemen, Sanaa)
صوفیا - بلغارستان (Bulgaria, Sofia)
صوفیان - ایران (Iran, Soufian)
صومعه سرا - ایران (Iran, Sowma'eh Sara)
صیدون - ایران (Iran, Saydon)

نظرات و طرح های پیشنهادی خود را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved