دقت محاسبات : 3± دقیقه

ا ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ی ، همه
عالی احمدان - ایران (Iran, Aali Ahmadan)
عالی حسنی - ایران (Iran, Ali Hoseyni)
عالیشهر - ایران (Iran, Alishahr)
عباس آباد - ایران (Iran, Abbasabad)
عباس آباد - ایران (Iran, Abasabad)
عباس آباد سردار - ایران (Iran, Abbasabad-e Sardar)
عباس کندی - ایران (Iran, Abbas Kandi)
عبدالکندی - ایران (Iran, Abdol Kand)
عبدالله گیوی - ایران (Iran, Abdollah Giv)
عبدل آباد - ایران (Iran, Abdollahabad)
عبدل آباد - ایران (Iran, Adbolabad)
عجب شیر - ایران (Iran, Ajab Shir)
عجمان - امارات عربی متحده (United Arab Emirates, Ajman)
عدن - یمن (Yemen, Aden)
عذاب - ایران (Iran, Azab)
عرب آباد - ایران (Iran, Arababad)
عرب آباد - ایران (Iran, Arab abad)
عرب حسن - ایران (Iran, Arab Hasan)
عزیز آباد - ایران (Iran, Azizabad)
عزیزک - ایران (Iran, Azizak)
عسگران - ایران (Iran, Asgaran)
عسلویه - ایران (Iran, Asaloyeh)
عشق آباد - ایران (Iran, Eshghabad)
عشق آباد - ترکمنستان (Turkmenistan, Ashgabat)
عظیم خان لو - ایران (Iran, Azim Khanlü ('Azimkhanlu))
عقدا - ایران (Iran, Aqda)
علامرودشت - ایران (Iran, Alamarvdasht)
علمدان - ایران (Iran, Alamdan)
علمده - ایران (Iran, Alamdeh)
علویجه - ایران (Iran, Alavijeh)
علی آباد - ایران (Iran, Aliabad)
علی آباد - ایران (Iran, Aliabad)
علی آباد - ایران (Iran, Aliabad)
علی آباد پایین - ایران (Iran, Aliabad-e Pa'in)
علی آباد کتول - ایران (Iran, Aliabad Katul)
علی مردان - ایران (Iran, Ali Mardan)
عماره - عراق (Iraq, Amarah)
عمان - اردن (Jordan, Amman)
عمشیت - لبنان (Lebanon, Amshit)
عنبر آباد - ایران (Iran, Anbarabad)
عنبرآباد - ایران (Iran, Anbarabad)
عنبران - ایران (Iran, Anbaran)
عین العرب - کوبانی - سوریه (Syria, Kobane)

نظرات و طرح های پیشنهادی خود را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved