دقت محاسبات : 3± دقیقه

ا ، ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، ژ ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، و ، ه ، ی ، همه
قاجاریه یک - ایران (Iran, Qajariyeh Yek)
قادرآباد - ایران (Iran, Qaderabad)
قاضی - ایران (Iran, Ghazi)
قاضی انتپ - ترکیه (Turkey, Gaziantep)
قاضی جهان - ایران (Iran, Qazi Jahan)
قامشلی - سوریه (Syria, Qamishli)
قاملو - ایران (Iran, Qamlu)
قاهان - ایران (Iran, Ghahan)
قاهره - مصر (Egypt, Cairo)
قائم شهر - ایران (Iran, Qaemshahr)
قائمیه - ایران (Iran, Qaemyeh)
قائن - ایران (Iran, Qayen)
قدس - شهرقدس - ایران (Iran, Qods)
قدمان - ایران (Iran, Ghadaman)
قدمگاه - ایران (Iran, Ghadamgah)
قرامان - ترکیه (Turkey, Karaman)
قرچک - ایران (Iran, Qarchak)
قروه - ایران (Iran, Qorveh)
قروه درجزین - ایران (Iran, Qorveh-e Darjezin)
قره آعاج - ایران (Iran, Qareaghaj)
قره بلاغ - ایران (Iran, Gharebalagh)
قره بلاغ - ایران (Iran, Ghara Bolagh)
قره تپه - ایران (Iran, Gharre Tappeh)
قره ضیاءالدین - ایران (Iran, Gharahzyaeddin)
قره‌بوک - ترکیه (Turkey, Karabük)
قزاآن - ایران (Iran, Qazaan)
قزاخ - آذربایجان (Azerbaijan, Gazakh)
قزوین - ایران (Iran, Qazvin)
قسنطنیه - الجزایر (Algeria, Kasentina)
قشقجه‌ - ایران (Iran, Qashqejeh)
قشلاق - ایران (Iran, Gheshlagh)
قشم - ایران (Iran, Qeshm)
قصابه - ایران (Iran, Qasabeh)
قصر شیرین - ایران (Iran, Qasr-e Shirin)
قصر قند - ایران (Iran, Qasr-e-Qand)
قطب آباد - ایران (Iran, Qotbabad)
قطرویه - ایران (Iran, Ghatruyeh)
قفس - ایران (Iran, Qafas)
قفصه - تونس (Tunisia, Gafsa)
قلات - افغانستان (Afghanistan, Qalat)
قلعه بید - ایران (Iran, Qal'eh-ye Bid)
قلعه تل - ایران (Iran, Ghale tol)
قلعه جوق - ایران (Iran, Qal`eh Joq)
قلعه جوق - ایران (Iran, Qaleh Juq)
قلعه دره - ایران (Iran, Qal'eh Darreh)
قلعه رودخان - ایران (Iran, Qaleh Rudkhan)
قلعه رئیسی - ایران (Iran, Ghaleh Raesi)
قلعه شمسی - ایران (Iran, Gale shamsi)
قلعه عسکر - ایران (Iran, Qal'eh-ye 'Askar)
قلعه گنج - ایران (Iran, Ghalehganj)
قلعه ناظر - ایران (Iran, Qaleh Nazer)
قلعه نو - ایران (Iran, Qaleh no)
قلعه نو خرقان - ایران (Iran, Qaleno-e Kharaqan)
قلعه نو روداب - ایران (Iran, Qaleh Now Rudab)
قلندر آباد - ایران (Iran, Ghalandar Abad)
قم - ایران (Iran, Qom)
قمبوان - ایران (Iran, Qombavan)
قمچ آباد - ایران (Iran, Qamch Abad)
قمرود - ایران (Iran, Qomrud)
قمشه - ایران (Iran, Qomsheh)
قمصر - ایران (Iran, Qamsar)
قمصر - باقر شهر - ایران (Iran, Qamsar)
قناتغستان - ایران (Iran, Qanatghestan)
قندهار - افغانستان (Afghanistan, Kandahar)
قنوات - ایران (Iran, Qanavat)
قوچان - ایران (Iran, Quchan)
قورچی باشی - ایران (Iran, Ghurchi Bashi)
قوشچی - ایران (Iran, Qushchi)
قونیه - ترکیه (Turkey, Konya)
قونیه - ترکیه (Turkey, Golbasi)
قهاوند - ایران (Iran, Qahavand)
قهدریجان - ایران (Iran, Qahderijan)
قهستان - ایران (Iran, Ghohestan)
قیام - ایران (Iran, Gheyam)
قیدار - ایران (Iran, Gheydar)
قیدو - ایران (Iran, Qeydu)
قیر - ایران (Iran, Ghir)
قیطانیه - ایران (Iran, Qeytaniyeh)

نظرات و طرح های پیشنهادی خود را جهت تکمیل نرم افزار اوقات شرعی این سایت مطرح نمایید
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved