دقت محاسبات : 3± دقیقه

وب سرویس اوقات شرعی
طریقه استفاده از وب سرویس اوقات شرعی سایت آوینی:
نشانی وب سرویس:
https://prayer.aviny.com/api/prayertimes/
+
کد شهر مورد نظر
استخراج کد شهر: در صفحه اول شهر خود را جستجو نمایید پس از ورود به صفحه آن شهر از بالای صفحه کد شهر را از انتهای آدرس پیدا کنید.
نمونه کد جاوا اسکریپت برای اوقات شرعی تهران
javascript:
          
  $(document).ready(function () {
    $.ajax({
      url: "https://prayer.aviny.com/api/prayertimes/1",
      dataType: "json",
      type: 'GET',
      success: function (data) {
        $("#div_test").append("نام شهر: " + data.CityName + "<br/>");
        $("#div_test").append("نام کشور: " + data.CountryName + "<br/>");
        $("#div_test").append("امروز: " + data.Today + "<br/>");
        $("#div_test").append("" + data.TodayQamari + "<br/>");
        $("#div_test").append("اذان صبح: " + data.Imsaak + "<br/>");
        $("#div_test").append("طلوع آفتاب: " + data.Sunrise + "<br/>");
        $("#div_test").append("اذان ظهر: " + data.Noon + "<br/>");
        $("#div_test").append("غروب خورشید: " + data.Sunset + "<br/>");
        $("#div_test").append("اذان مغرب: " + data.Maghreb + "<br/>");
        $("#div_test").append("نیمه شب شرعی: " + data.Midnight + "<br/>");
        $("#div_test").append("نام شهر: " + data.CityLName + "<br/>");
        $("#div_test").append("نام کشور: " + data.CountryLName + "<br/>");
        $("#div_test").append("وقت محلی: " + data.TimeZone + "<br/>");

      }
    });
  });

          
        
نتیجه کد بالا:
لینک وب سرویس لیست شهرها:
لینک وب سرویس لیست کشورها:
لینک وب سرویس لیست استان ها:
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved