دقت محاسبات : 3± دقیقه

کشور:
استان:
شهر:
شهر:
تعداد شهر: 1

شهراذان صبحطلوع آفتاباذان ظهرغروب آفتاباذان مغربنیمه شبطول جغرافیاییعرض جغرافیاییشهر-لاتینکشور
دماوند04:34:0205:57:2111:51:0917:44:5718:03:0223:09:29
52°4´0˝ E
35°43´0˝ N
Damavandایران
1

جهت مشاهده جزییات اوقات شرعی روی نام "شهر" کلیک نمایید

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved